Magazynowanie: Nasze usługi: Sistema Poland
Sistema Poland jest częścią międzynarodowej Grupy BCUBE Spa.
 

Magazynowanie

Nasze usługi

Aktualnie dysponujemy w Polsce ponad 220.000 m2 magazynów. Oferujemy zarówno magazyny dedykowane, jak i obiekty typu "multi-user". Dodatkowo zarządzamy logistyką produkcji na łącznej powierzchni 260.000 m2.

Oprócz magazynów własnych firma oferuje współpracę na zasadzie dzierżawy magazynu na potrzeby klienta, a także jego budowy i pełnej obsługi.

Nasze magazyny spełniają najwyższe światowe standardy, w tym:

 • duże nasycenie ramp i bram załadunkowych
 • wysokie składowanie
 • wydajne instalacje tryskaczowe
 • nośność posadzki dostosowaną do potrzeb danego projektu
 • możliwość składowania towarów typu ADR
 • zgodność z procedurami HACCP
 • bocznicę kolejową
 • ogrzewanie
 • komunikację RF oraz system WMS klasy premium
 • nowoczesny sprzęt załadunkowy oraz do transportów wewnętrznych
 • ochronę oraz monitoring

Ponadto w ramach usług magazynowych Sistema Poland świadczy usługi logistyczne o wartości dodanej, np.:

 • konfekcjonowanie,
 • przepakowanie,
 • co-packing,
 • przygotowanie zestawów promocyjnych,
 • sekwencjonowanie,
 • kitting,
 • co-manufacturing, assembling,
 • foliowanie, etykietowanie, metkowanie,
 • inne na życzenie.

© Copyright by Sistema Poland 2019. Wszelkie prawa zastrzeżone.