Transport wewnętrzny: Nasze usługi: Sistema Poland
Sistema Poland jest częścią międzynarodowej Grupy BCUBE Spa.
 

Transport wewnętrzny

Nasze usługi

Sistema Poland dostarcza zakładom produkcyjnym i magazynom kompleksowe rozwiązania z zakresu transportu wewnętrznego.

Specjaliści Sistema Poland zajmują się organizacją transportów wewnętrznych zapewniających:

 • ciągłość produkcji poprzez zasilanie linii just-in-time,
 • płynne przepływy pomiędzy stanowiskami produkcji,
 • płynną rotację surowców i produktu gotowego,
 • optymalną alokację personelu,
 • eliminację tak zwanych wąskich gardeł,
 • nowatorskie, wydajne środki transportowe oraz ich pełną obsługę,

Do zalet outsourcingu transportu wewnętrznego przez Sistema Poland należą:

 • wdrożenie nie powodujące zakłóceń w pracy zakładu,
 • eliminację kosztów stałych na rzecz zmiennych,
 • zwiększenie produktywności,
 • możliwość koncentracji na działaniach core-business,
 • redukcję kosztów organizacyjnych,
 • redukcję kosztów związanych z zakupem i serwisowaniem sprzętu.

© Copyright by Sistema Poland 2019. Wszelkie prawa zastrzeżone.