Transport kolejowy: Nasze usługi: Sistema Poland
Sistema Poland jest częścią międzynarodowej Grupy BCUBE Spa.
 

Transport kolejowy

Nasze usługi

Nasze centrum logistyczne w Bieruniu wyposażone jest w bocznicę kolejową do obsług magazynu typu multi-user. Ponadto Sistema Poland zarządza bocznicami kolejowymi w Tychach, Sosnowcu i Łodzi.

Co więcej, firma obsługuje regularną linię towarową pomiędzy Tychami, a Villanovad’Asti we Włoszech.

Sistema Poland jako kompleksowy operator logistyczny zajmuje się także obsługą bocznic kolejowych. Firma oferuje:

  • przyjmowanie i wysyłka pociągów,
  • załadunki i rozładunki wagonów,
  • pełną obsługę sprzętową,
  • pełną obsługę personalną,
  • zarządzanie dokumentacją transportową.

Zalety outsourcingu obsługi bocznic kolejowych dla klienta:

  • wdrożenie nie powodujące zakłóceń w bieżącej pracy zakładu,
  • zmianę charakteru kosztów ze stałych na rzecz zmiennych,
  • zwiększenie produktywności,
  • możliwość koncentracji na działalności podstawowej, tzw. core-business,
  • redukcję kosztów organizacyjnych i personalnych.

© Copyright by Sistema Poland 2019. Wszelkie prawa zastrzeżone.