Sistema Poland jest częścią międzynarodowej Grupy BCUBE Spa.
 
 • Polski

Transport kolejowy

Nasze usługi

Nasze centrum logistyczne w Bieruniu wyposażone jest w bocznicę kolejową do obsług magazynu typu multi-user. Ponadto Sistema Poland zarządza bocznicami kolejowymi w Tychach, Sosnowcu i Łodzi.

Co więcej, firma obsługuje regularną linię towarową pomiędzy Tychami, a Villanovad’Asti we Włoszech.

Sistema Poland jako kompleksowy operator logistyczny zajmuje się także obsługą bocznic kolejowych. Firma oferuje:

 • przyjmowanie i wysyłka pociągów,
 • załadunki i rozładunki wagonów,
 • pełną obsługę sprzętową,
 • pełną obsługę personalną,
 • zarządzanie dokumentacją transportową.

Zalety outsourcingu obsługi bocznic kolejowych dla klienta:

 • wdrożenie nie powodujące zakłóceń w bieżącej pracy zakładu,
 • zmianę charakteru kosztów ze stałych na rzecz zmiennych,
 • zwiększenie produktywności,
 • możliwość koncentracji na działalności podstawowej, tzw. core-business,
 • redukcję kosztów organizacyjnych i personalnych.

© Copyright by Sistema Poland 2018. Wszelkie prawa zastrzeżone.